Anuncios en boletíns oficiais

Boletín Oficial da Provincia

Anunciante Nº. de boletín Data de publicación Sumario Ligazón a html Ligazón a pdf
CONCELLO DE CABANAS
153
14/08/2017
Adxudicación contrato obra

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
151
10/08/2017
Bases convocatoria selección persoal para provisión de oficial encargado de obras

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
141
27/07/2017
Lista provisional de admitidos no proceso selectivo de policía local

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
141
27/07/2017
Bases convocatoria para selección de operario servizos múltiples

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
106
07/06/2017
Bases contratación técnico oficina de turismo

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
105
06/06/2017
Bases convocatoria selección persoal limpeza praia

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
103
02/06/2017
Padrón de vaos 2017

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
100
30/05/2017
Bases da convocatoria do Plan de Integración Laboral

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
82
03/05/2017
Bases convocatoria provisión praza de policía local

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
58
27/03/2017
Aprobación definitiva Ordenanza fiscal da taxa expedición documentos

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
30
13/02/2017
Convocatoria para contratación operario servizos múltiples. Anexo III

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
26
07/02/2017
Emenda edito aprobación definitiva orzamento 2017

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
26
07/02/2017
Aprobación definitiva Ordenanza fiscal

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
26
07/02/2017
Convocatoria selección operario servizos múltiples interino

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
23
02/02/2017
Aprobación definitiva do orzamento 2017

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
23
02/02/2017
Aprobación definitiva da modificación da RPT

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
21
31/01/2017
Modificación Ordenanza taxa expedición documentos administrativos

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
15
23/01/2017
Convocatoria xuíz de paz titular

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
15
23/01/2017
Aprobación inicial padrón contribuíntes taxa recollida lizo 2017

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
15
23/01/2017
Convocatoria licitación obra execución sentenza edificio O Penso 2ª fase

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
4
05/01/2017
Aprobación inicial do orzamento 2017

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
4
05/01/2017
Aprobación inicial de modificación da relación de postos de traballo

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
247
30/12/2016
Aprobación definitiva de modificación de crédito 10/2016

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
245
28/12/2016
Orde de execución

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
243
26/12/2016
Aprobación Ordenanza modificación Imposto Bens Inmobles

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
243
26/12/2016
Aprobación modificación Ordenanza impuesto sobre vehículos tracción mecánica

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
238
19/12/2016
Convocatoria xuiz de paz substituto

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
233
12/12/2016
Aprobación definitiva modificación Ordenanza prezo público actividades

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
233
12/12/2016
Modificación de ordenanza da taxa por expedición de documentación de tenza de animais

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
230
05/12/2016
Aprobación inicial de expediente de modificación de crédito

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
229
02/12/2016
Convocatoria de subvencións

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
209
04/11/2016
Incoación expediente de execución subsidiaria

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
208
03/11/2016
Aprobación inicial de modificación da Ordenanza fiscal IVTM

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
208
03/11/2016
Aprobación inicial de modificación da ordenanza fiscal IBI

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
198
19/10/2016
Modificación ordenanza fiscal prezo público

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
159
23/08/2016
Conta xeral exercicio 2015

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
141
27/07/2016
Proposta orde execución

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
78
26/04/2016
Exposición pública “Saneamento e depuración augas residuais en Lavandeira”

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
69
13/04/2016
Padrón de contribuíntes vaos 2016

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
69
13/04/2016
Convocatoria de selección de funcionario administrativo interino

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
52
17/03/2016
Aprobación definitiva orzamento 2016

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
52
17/03/2016
Aprobación definitiva modificación RPT

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
26
10/02/2016
Padrón contribuíntes taxa recollida de lixo 2016

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
23
04/02/2016
Modificación da relación de postos de traballo

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
23
04/02/2016
Orzamento municipal para 2016

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
231
02/12/2015
Convocatoria subvencións asociacións

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
206
28/10/2015
Aprobación inicial rueiro municipal

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
196
14/10/2015
Aprobación definitiva expediente modificación créditos 7/2015

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
177
16/09/2015
Aprobación inicial de modificación de crédito 7/2015

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
159
21/08/2015
Conta xeral do orzamento de 2015

Ver html

Ver pdf
CONCELLO DE CABANAS
153
13/08/2015
Aprobación definitiva Ordenanza municipal reguladora de prestación de axudas emerxencia social

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
153
13/08/2015
Aprobación modificación ordenanza reguladora da protección do medio natural do concello de Cabanas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
122
01/07/2015
Aprobación definitiva de modificación de crédito 4/2015

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
103
03/06/2015
Modificación bases execución orzamento 2015

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
103
03/06/2015
Aprobación inicial de expediente de modificación orzamentaria 4/2015

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
72
20/04/2015
Aprobación provisional ordenanza reguladora de prestación de emerxencia social

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
72
20/04/2015
Aprobación provisional modificación ordenanza imposto sobre bens inmobles

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
72
20/04/2015
Aprobación provisional modificación ordenanza protección do medio natural

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
58
27/03/2015
Ordenanza reguladora das axudas ó transporte metropolitano social

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
58
27/03/2015
Ordenanza fiscal prezo público PAI das Viñas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
58
27/03/2015
Padrón de contribuíntes de entrada vehículos a través de beirarrúas 2015

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
29
12/02/2015
Aprobación definitiva do orzamento municipal 2015

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
29
12/02/2015
Aprobación definitiva da modificación da RPT

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
24
05/02/2015
Aprobación inicial ordenanza reguladora

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
24
05/02/2015
Aprobación inicial ordenanza fiscal

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
7
13/01/2015
Padrón de contribuíntes da taxa de recollida de lixo 2015

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
6
12/01/2015
Aprobación inicial de modificacións puntuais da RPT

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
6
12/01/2015
Aprobación inicial do orzamento 2015

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
3
07/01/2015
Aprobación definitiva modificación de crédito 9/2014

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
249
30/12/2014
Expediente outorgamento medalla de Cabanas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
233
04/12/2014
Aprobación inicial expediente modificación de créditos 9/14

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
233
04/12/2014
Aprobación inicial modificación ordenanza municipal sobre tráfico, circulación vehículos a motor e seguridade viaria

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
232
03/12/2014
Convocatoria subvencións asociacións

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
217
12/11/2014
Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal pola taxa de axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
180
22/09/2014
Aprobación definitiva modificación de crédito exp. 3/2014

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
180
22/09/2014
Aprobación definitiva modificación de créditos exp. 5/2014

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
155
18/08/2014
Substitución Alcaldía

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
141
28/07/2014
Aprobación provisional ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
139
23/07/2014
Aprobación inicial de expediente de modificación de crédito 5/2014

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
139
23/07/2014
Aprobación inicial de expediente de modificación de crédito 3/2014

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
136
18/07/2014
Anuncio conta xeral 2013

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
66
07/04/2014
Expediente medalla de Cabanas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
55
21/03/2014
Padrón de contribuíntes da taxa de entrada de vehículos a través de beirarrúas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
55
21/03/2014
Ordenanza da taxa por utilización de instalacións deportivas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
55
21/03/2014
Ordenanza do prezo público de participación de actividades culturais, deportivas e recreativas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
55
21/03/2014
Ordenanza do prezo público de acceso a internet

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
55
21/03/2014
Ordenanza da taxa por aproveitamento especial de dominio público con caixeiros automáticos

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
26
07/02/2014
Aprobación definitiva do orzamento de 2014

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
18
28/01/2014
Emprazamento interesados recurso contencioso-administrativo 15531/2013

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
15
23/01/2014
Padrón de contribuíntes pola taxa de recollida de lixo 2014

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
10
16/01/2014
Aprobación definitiva modificación taxa recollida de lixo

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
4
08/01/2014
Aprobación inicial do orzamento de 2014

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
236
12/12/2013
Contratación obra execución sentenza recurso contencioso-administrativo 02/0004126/1994 do edificio O Penso,1ª fase

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
230
03/12/2013
Modificación taxa utilización instalacións deportivas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
230
03/12/2013
Modificación prezo público participación actividades culturais, deportivas e recreativas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
230
03/12/2013
Modificación prezo público acceso a internet

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
230
03/12/2013
Taxa aproveitamento dominio público con caixeiros automáticos

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
224
25/11/2013
Modificación taxa recollida lixo

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
218
15/11/2013
Regulamento das instalacións deportivas do Concello de Cabanas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
192
09/10/2013
Aprobación definitiva de modificación de créditos número 4/2013

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
192
09/10/2013
Notificación limpeza fincas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
192
09/10/2013
Notificación limpeza fincas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
192
09/10/2013
Convocatoria subvencións asociacións

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
172
10/09/2013
Aprobación incial de expediente de modificación de créditos

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
172
10/09/2013
Liquidación padrón contribuíntes auga e saneamento 2º trimestre/2013

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
163
28/08/2013
Aprobación definitiva modificación taxa

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
163
28/08/2013
Aprobación definitiva taxa expedición documentos

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
163
28/08/2013
Aprobación definitiva modificación prezo público

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
138
22/07/2013
Ditame da contra xeral do exercico 2012

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
138
22/07/2013
Licenza de actividade de café-bar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
138
22/07/2013
Licenza actividade restauración Club Marítimo La Penela

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
138
22/07/2013
Licenza actividade café-bar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
138
22/07/2013
Notificación titulares limpeza de fincas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
127
05/07/2013
Notificación resolución expediente sancionador

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
127
05/07/2013
Aprobación definitiva expediente modificación de crédito 2/2013

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
127
05/07/2013
Imposición taxa por expedición documentos administrativos

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
127
05/07/2013
Modificación taxa utilización privativa ou aproveitamento especial dominio público, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministros de interese xeral

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
127
05/07/2013
Modificación prezo público actividades culturais, deportivas e recreativas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
111
12/06/2013
Padrón de contribuíntes taxa lixo 2013

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
111
12/06/2013
Padrón de contribuíntes pola taxa de entrada de vehículos a través de beirarrúas 2013

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
107
06/06/2013
Aprobación inicial de expediente de modificación de crédito 2/13

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
98
24/05/2013
Liquidación abastecemento auga, rede sumidoiros e depuración 4ºT/12

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
98
24/05/2013
Investigación titularidade camiño público

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
98
24/05/2013
Modificación regulamento utilización instalacións deportivas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
77
23/04/2013
Ordenanza promoción de condutas cívicas e protección espazos públicos

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
77
23/04/2013
Ordenanza taxa polo servizo de axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
77
23/04/2013
Regulamento do servizo de axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
77
23/04/2013
Ordenanza reguladora da taxa por utilización de infraestruturas municipais

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
37
22/02/2013
Solicitude actividade avaliación incidencia ambiental

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
37
22/02/2013
Modificación taxa axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
37
22/02/2013
Modificación regulamento de axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
28
08/02/2013
Orzamento e cadro de persoal para 2013

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
14
21/01/2013
Expediente para outorgar a distinción de fillo adoptivo a don Manuel López Calo

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
5
08/01/2013
Aprobación inicial orzamento 2013

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
5
08/01/2013
Aprobación definitiva modificación prezo público actividades culturais, deportivas e recreativas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
4
07/01/2013
Ordenanza da taxa polo servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
4
07/01/2013
Ordenanza da taxa por utilización de instalacións deportivas municipais

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
240
18/12/2012
Liquidación abastecemento auga, rede sumidoiros e depuración 3.º trimestre

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
240
18/12/2012
Convocatoria de subvención asociacións culturais e deportivas 2012

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
240
18/12/2012
Aprobación definitiva expediente modificación de crédito 6/12

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
226
27/11/2012
Notificacións limpeza de terreos

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
226
27/11/2012
Notificación proposta sanción

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
219
16/11/2012
Aprobación inicial ordenanza reguladora de condutas cívicas e protección de espazos públicos no Concello de Cabanas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
219
16/11/2012
Retribucións do persoal en situación de ILT

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
219
16/11/2012
Aprobación inicial modificación taxa utilización instalacións deportivas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
219
16/11/2012
Aprobación inicial modificación prezo público actividades culturais, deportivas e recreativas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
219
16/11/2012
Aprobación inicial modificación taxa recollida e tratamento de residuos urbanos

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
219
16/11/2012
Aprobación inicial expediente modificación de crédito

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
212
07/11/2012
Información pública de solicitude de autorización de actividade sometida a avaliación de incidencia ambiental

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
204
25/10/2012
Emprazamento recurso contencioso-administrativo P.O. 0000190/2012

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
203
24/10/2012
Emprazamento de recurso contencioso-administrativo número 0000183/2012

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
203
24/10/2012
Emprazamento de recurso contencioso-administrativo número 0000182/2012

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
188
02/10/2012
Adxudicación de xestión do servizo PAI das Viñas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
188
02/10/2012
Liquidación auga, rede sumidoiros e depuración 2.º trimestre 2012

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
188
02/10/2012
Aprobación definitiva Regulamento especial de honras e distincións

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
188
02/10/2012
Aprobación definitiva da taxa pola prestación de servizos de emerxencia e outros análogos

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
174
12/09/2012
Convocatoria xuíz de paz titular de Cabanas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
150
08/08/2012
Creación e delegación da xestión e administración da sede electrónica do Concello de Cabanas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
150
08/08/2012
Imposición taxa por utilización de infraestruturas municipais

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
150
08/08/2012
Imposición taxa pola prestación servizos de emerxencias

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
150
08/08/2012
Licitación xestión servizo PAI das Viñas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
130
10/07/2012
Notificación incoación expediente sancionador

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
128
06/07/2012
Ordenanza fiscal prezo público PAI de As Viñas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
128
06/07/2012
Notificación limpeza de fincas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
128
06/07/2012
Regulamento réxime interno PAI de As Viñas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
128
06/07/2012
Conta xeral exercicio 2011

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
124
02/07/2012
Padrón de contribuíntes de recollida de lixo

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
113
15/06/2012
Elevación a definitivo do acordo de ampliación delegación competencias en materia de recadación na Deputación Provincial

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
96
23/05/2012
Creación ficheiros datos persoais

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
92
16/05/2012
Convocatoria xuíz de paz sustituto de Cabanas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
92
16/05/2012
Modificación inicial regulamento Punto de Atención a Infancia das Viñas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
92
16/05/2012
Modificación inicial prezo público Prestación Atención a Infancia das Viñas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
92
16/05/2012
Creación ficheiros datos carácter persoal

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
92
16/05/2012
Aprobación inicial regulamento especial de honras e distincións

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
78
25/04/2012
Padrón contribuíntes entrada vehículos a través de beirarrúas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
78
25/04/2012
Aprobación definitiva Ordenanza prezo público

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
78
25/04/2012
Regulamento servizo acceso a internet

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
78
25/04/2012
Substitución Alcaldía

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
57
22/03/2012
Liquidación abastecemento auga e saneamento 4.º T/2011

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
57
22/03/2012
Aprobación definitiva orzamento 2012

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
57
22/03/2012
Aprobación definitiva modificación RPT, posto arquitecto técnico

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
14
20/01/2012
Modificación Regulamento réxime interno PAI das Viñas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
8
12/01/2012
Aprobación inicial orzamento 2012

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
8
12/01/2012
Taxa recollida e tratamento residuos urbanos

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
8
12/01/2012
Taxa expedición documentación de tenza animais

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
8
12/01/2012
Aprobación inicial modificación RPT, posto de arquitecto técnico

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
8
12/01/2012
Ampliación delegación competencias en materia recadación na Deputación Provincial

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
8
12/01/2012
Ordenanza municipal para a protección e tenza de animais

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
5
09/01/2012
Prezo público actividades culturais, deportivas e recreativas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
5
09/01/2012
Taxa por utilización de instalacións deportivas municipais

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
5
09/01/2012
Liquidación de abastecemento de auga, rede de sumidorios e depuración do terceiro trimestre de 2011

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
243
23/12/2011
Ordenanza reguladora da protección do medio natural do Concello de Cabanas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
222
22/11/2011
Modificación taxa por recollida e tramento residuos urbanos

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
222
22/11/2011
Imposición taxa pola expedición documentación de tenza de animais

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
222
22/11/2011
Aprobación inicial ordenanza municipal para a protección e tenza de animais

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
214
10/11/2011
Aprobación definitiva expediente modificación de créditos 6/2011

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
195
13/10/2011
Emprazamento recurso contencioso-administrativo

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
193
10/10/2011
Aprobación incial expediente modificación créditos 6/2011

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
193
10/10/2011
Liquidación Aquagest, SA. 2º trimestre

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
193
10/10/2011
Aprobación inicial modificación taxa utilización instalacións deportivas municipais

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
193
10/10/2011
Modificación prezo público actividades culturais, deportivas e recreativas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
193
10/10/2011
Aprobación inicial ordenanza reguladora da protección do medio natural

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
179
19/09/2011
Aprobación definitiva do prezo público PAI das Viñas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
177
15/09/2011
Notificación e requerimento recurso contencioso administrativo

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
148
04/08/2011
Modificación prezo público PAI de As Viñas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
131
11/07/2011
Nomeamento tenentes de alcalde

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
131
11/07/2011
Delegacións da Alcaldía

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
131
11/07/2011
Nomeamento membros Xunta de Goberno Local

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
131
11/07/2011
Delegacións da Alcaldía na Xunta de Goberno Local

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
131
11/07/2011
Modificación regulamento PAI de As Viñas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
131
11/07/2011
Dedicación parcial Alcaldía

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
131
11/07/2011
Asistencias membros Corporación

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
131
11/07/2011
Indemnizacións membros Corporación

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
130
08/07/2011
Padrón contribuíntes recollida lixo 2011

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
95
20/05/2011
Liquidación Aquagest 1º T/2011

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
95
20/05/2011
Establecemento servizo municipal de acceso a internet a través de rede sen fíos (wifi)

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
95
20/05/2011
Prezo público servizo municipal acceso a internet

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
84
04/05/2011
Aprobación definitiva orzamento 2011 e cadro persoal

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
67
07/04/2011
Conta xeral do exercicio 2010

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
60
29/03/2011
Liquidación Aquagest 4º T/2010

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
60
29/03/2011
Padrón contribuíntes taxa entrada vehículos a través beirarrúas 2011

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
58
25/03/2011
Aprobación inicial orzamento 2011

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
2
04/01/2011
Nomeamentos

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
2
04/01/2011
Expediente avaliación de incidencia ambiental

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
2
04/01/2011
Expediente avaliación de incidencia ambiental

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
248
30/12/2010
Regulamento servizo axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
234
10/12/2010
Aprobación definitiva modificación de crédito 5/2010

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
234
10/12/2010
Adxudicación obra

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
234
10/12/2010
Expediente rectificación dereitos e obrigas orzamentos pechados

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
234
10/12/2010
Convocatoria subvencións asociacións

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
212
08/11/2010
Expediente de modificación de créditos número 5/2010

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
212
08/11/2010
Modificación do Regulamento do servizo de axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
212
08/11/2010
Liquidación Aquagest terceiro T/2010

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
197
15/10/2010
Adxudicación definitiva xestión servizo axuda no fogar dependencia

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
197
15/10/2010
Licitación xestión servizo público Punto de Atención a Infancia de As Viñas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
187
29/09/2010
Licitación procedemento negociado con publicidade

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
187
29/09/2010
Convocatoria xuíz de paz sustituto

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
165
30/08/2010
Notificación expediente reposición legalidade urbanística

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
165
30/08/2010
Aprobación definitiva Regulamento réxime interno PAI de As Viñas.

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
162
25/08/2010
Derrogación taxa servizo comedor sobre rodas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
158
19/08/2010
Aprobación definitiva prezo público servizo PAI de As Viñas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
158
19/08/2010
Aprobación definitiva modificación imposto sobre construccións, instalacións e obras

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
158
19/08/2010
Aprobación definitiva modificación taxa por licenzas urbanísticas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
156
17/08/2010
Rectificación erro anuncio licitación servizo axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
155
16/08/2010
Aprobación definitiva Regulamento axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
155
16/08/2010
Substitución da Alcaldía

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
154
13/08/2010
Aprobación definitiva taxa servizo axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
153
12/08/2010
Licitación servizo público de axuda no fogar á dependencia

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
143
29/07/2010
Conta xeral exercicio 2009

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
132
14/07/2010
Establecemento servizo público PAI “As Viñas” e aprobación provisional regulamento réxime interno

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
127
07/07/2010
Aprobación padrón contribuíntes taxa recollida de lixo

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
126
06/07/2010
Derrogación taxa comedor sobre rodas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
126
06/07/2010
Aprobación provisional prezo público PAI

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
126
06/07/2010
Aprobación provisional modificación ICIO

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
126
06/07/2010
Aprobación provisional modificación taxa licenzas urbanísticas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
126
06/07/2010
Aprobación definitiva ordenanza municipal de tráfico

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
121
29/06/2010
Aprobación inicial da modificación do Regulamento de axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
121
29/06/2010
Aprobación inicial da modificación da taxa de axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
96
25/05/2010
Aprobación definitiva ordenanza fiscal

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
89
13/05/2010
Solicitude actividade suxeita a avaliación ambiental

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
89
13/05/2010
Liquidación Aquagest 1º T 2010

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
87
11/05/2010
Adxudicación definitiva recollida residuos urbanos e transporte planta tratamento

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
87
11/05/2010
Aprobación definitiva orzamento municipal 2010

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
87
11/05/2010
Padron contribuíntes entrada vehículos a través beirarrúas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
87
11/05/2010
Aprobación definitiva relación de postos de traballo

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
72
20/04/2010
Solicitude licenza apertura actividade nave industrial

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
72
20/04/2010
Solicitude licenza actividade nave industrial

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
66
12/04/2010
Aprobación inicial ordenanza xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
63
07/04/2010
Inicio procedemento desafectación escolas unitarias de Porto

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
63
07/04/2010
Aprobación inicial orzamento municipal 2010

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
63
07/04/2010
Aprobación inicial modificación relación de postos de traballo

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
63
07/04/2010
Proxecto Dotación e abastecemento de auga e mellora para o polígono de Vilar do Colo e futura ampliación industrial.Cabanas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
32
18/02/2010
Regulamento do rexistro municipal de parellas de feito

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
15
25/01/2010
Solitude de licenza de actividades de incidencia ambiental

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
15
25/01/2010
Aprobación definitiva da delegación de competencias na Deputación Provincial

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
5
11/01/2010
Nomeamento funcionario

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
4
08/01/2010
Nomeamento funcionaria

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
274
31/12/2009
Aprobación definitiva modificación Ordenanzas fiscais

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
270
24/12/2009
Notificación de expedientes sancionadores de tráfico

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
267
21/12/2009
Aprobación definitiva expediente modificación de crédito 7/2009.

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
251
25/11/2009
Regulamento do Rexistro Municipal de parellas de feito

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
248
20/11/2009
Aprobación ordenanza fiscal nº 11 Taxa por aproveitamento escpecial do dominio público local

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
246
18/11/2009
Expediente modificación de crédito 7/2009

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
246
18/11/2009
Aprobación inicial modificación Ordenanzas fiscais

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
246
18/11/2009
Liquidación auga e saneamento 3º T/2009.

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
242
12/11/2009
Delegación competencias na Deputación Provincial para instrucción de expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
241
11/11/2009
Convocatoria para elección xuiz de paz substituto de Cabanas

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
241
11/11/2009
Notificación denuncias

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
241
11/11/2009
Tribunal e data de probas para administrativo

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
241
11/11/2009
Tribunal e data de probas para auxiliar administrativo

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
238
06/11/2009
Licitación da xestión do servizo de recollida de residuos urbanos e transporte a planta de tratamento.

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
228
23/10/2009
Aprobación definitiva do regulamento do servizo de axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
210
25/09/2009
Modificación bases convocatoria para provisión por promoción interna dunha praza de administrativo

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
210
25/09/2009
Modificación bases convocatoria para provisión por promoción interna dunha praza de administrativo.

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
210
25/09/2009
Aprobación definitiva taxa polo servizo de axuda no fogar.

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
204
17/09/2009
Licitación mediante procedemento negociado do proxecto de execución sentenza

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
195
04/09/2009
Convocatoria probas selectivas para provisión dunha praza de administrativo

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
195
04/09/2009
Convocatoria probas selectrivas para provixión dunha praza de auxiliar administrativo

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
187
25/08/2009
Actividade clasificada Calsomatu, S.L.

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
171
03/08/2009
Aprobación inicial modificación regulamento de axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
171
03/08/2009
Aprobación inicial modificación taxa polo servizo de axuda no fogar

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
169
30/07/2009
Oferta emprego público 2009

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
159
16/07/2009
Conta Xeral exercicio 2008

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
159
16/07/2009
Aprobación definitiva da Relación de Postos de Traballo do concello de Cabanas.

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
159
16/07/2009
Aprobación definitiva orzamento municipal para 2009

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
156
13/07/2009
Liquidación Aquagest 2º T/09

Ver HTML

Ver PDF
CONCELLO DE CABANAS
142
23/06/2009
Padrón recollida de lixo 2009

Ver HTML

Ver PDF