Axenda pública

Xosé Manuel Pérez Sardiña

Xosé Manuel Pérez Sardiña

Xosé Manuel Pérez Sardiña: Esta é a axenda pública que irei actualizando nesta lexislatura e na que incluirei as actas e os vídeos dos Plenos, cando os haxa

 

 

 

 

 

 

** Nota explicativa: como concelleiro teño deber de asistir a todos os Plenos e a aquelas comisións que me correspondan como vogal do Grupo Mixto, polo cal se indemniza a cantidade de 100 € por preparación e asistencia á reunión. As comisións ás que asistín sen dereito a voto ou outro tipo de xuntanzas non son retribuídas. Tamén renunciei a percibir asistencias por Xunta de Voceiros mentres non esteña legalmente regulada.