Corporación local de Cabanas

Lexislatura 2023-2027

A lexislatura comezou en xuño co goberno do PP en minoría (5 votos PP, 5 votos PSOE, 1 voto SOMOS), á saída do pleno membros da candidatura do BNG insultaron e intimidaron ao edil da candidatura veciñal en presenza de varios concelleiros da Corporación, ningún grupo se manifestou sobre estes feitos no primeiro pleno ordinario da lexislatura, ben sabemos por que. A Candidatura Veciñal decidiu en asemblea votarse a si mesma e traballar desde a oposición por falta de confianza nas candidaturas de PP (defende un PXOM especulativo sen modificacións) e PSOE (o candidato vulnerou os dereitos fundamentais do concelleiro veciñal, foi condenado con custas e non asumiu a súa responsabilidade). En xullo, o BNG pactou co PP manter igual ca o anterior mandato a organización municipal e o 5% do orzamento en soldos e o PSOE pactou co PP aprobar os orzamentos de 2023. É a primeira vez en democracia que a oposición non aproba plenos mensuais para controlar o goberno.

Gasto político total: sobre 130.000 €/ano

5 concelleiros do goberno reciben o 92,3%

6 concelleiros da oposición correspóndelles o 7,7% restante

1. Dedicacións

87.468 €/ano

(66.000 € en salario bruto e 21.468 € en seguridade social): 

Alcaldía (Completa. Soldo bruto 28.000 €). Sr. Fernando Couce.

1º Tenente de Alcalde (Completa. Soldo bruto 25.000 €). Sr. Manuel González.

2º Tenente de Alcalde (Parcial 20 h. Soldo bruto 13.000 €). Sr. Joel Ares.

Seguros (só goberno): 1.000 €

Dietas (só goberno): 3.000 €

Locomoción (só goberno): 2.000 €

2. Asistencias concelleiros sen dedicación: 40.000 € (Goberno: 24.000 € entre 4 concelleiras. Oposición sobre 9.000 € entre 5 concelleiros)

Pleno (150 €/concelleir@/xuntanza). Bimensual en meses impares. Vid Comisións na seguinte páxina

3. Grupos políticos: 3.000 euros/ano (a repartir en 200 € por grupo e 200 € por concelleiro)

Grupo Popular: 1200 €/ano

Grupo Socialista: 800 €/ano

Grupo BNG: 600 €/ano

Grupo Mixto: 400 €/ano

Comisión informativa de Asuntos do Pleno (150 €/concelleir@/xuntanza). Cando a convoque o alcalde

Comisión informativa Especial de Contas, Facenda e Persoal (150 €/concelleir@/xuntanza). Cando a convoque o alcalde

Comisión informativa de Urbanismo, Obras e Servizos (150 €/concelleir@/xuntanza). Cando a convoque o alcalde

Comisión informativa de Servizos Sociais, Igualdade, Sanidade, Cultura, Educación e Deporte (150 €/concelleir@/xuntanza). Cando a convoque o alcalde

Pendentes de regular, propostas por Somos Candidatura Veciñal: Consello Social de Urbanismo e Ambiente e Comisión Especial de Queixas e Suxestións

Xunta de delegados (150 €/delegada sen soldo/xuntanza semanal) *** Só asisten concelleiros do Partido Popular

Grupo Municipal Popular (735 votos) D. Fernando Couce, Alcalde con competencias en Facenda, Sanidade, Seguridade Cidadá, Mocidade, Contratacións y Deporte. Manuel Gonzalez Lopez, 1º tenente de alcalde e competencias en Obras, infraestruturas, servizos básicos e viarios, medio rural e formación. Joel Ares, 2ª Tenente de Alcalde e competencias en Festexos, deporte, mocidade, educación, innovación tecnolóxica, asociacionismo e participación veciñal. Vanesa Fontán, 3ª Tenente de Alcalde e competencias en Servizos sociais, normalización lingüística, accesibilidade, muller, igualdade, LGTBI+ e cultura. Rebeca Santamarina, Seguridade cidadá, medio ambiente, sustentabilidade, sanidade e turismo.

Grupo Municipal Socialista (455 votos) Carlos Ladra Brage, portavoz na oposición. Eva García Amor. Concepción Rodriguez Ferreiro.

Grupo Municipal do BNG (368 votos) Iago Varela Martinez, portavoz na oposición. Paula Gonzalez Grueiro

Grupo Municipal Veciñal (278 votos). Xosé Manuel Pérez Sardiña portavoz na oposición

Lexislatura 2019-2023

A lexislatura comezou con pacto de goberno tripartito entre PSOE, BNG e Agrupación de Electores de Pepe Rey (6 votos PSOE, 4 votos PP, 1 voto SOMOS). PSOE e BNG vetaron a entrada no goberno local da Marea de Cabanas, fixeron un paripé de negociación. Antes da sesión da investidura e por detrás, Agrupación de Electores intentou pactar 1ª tenencia de alcaldía con alcaldía do PP sen éxito, a Marea de Cabanas non entrou no xogo sucio. O tripartito subiu o gasto en soldos políticos do goberno ó 5% do orzamento.

Gasto político total: 164.468 €/ano

6 concelleiros do goberno gastan o 93,5%

5 concelleiros da oposición correspóndelles o 6,5% restante

1. Dedicacións

87.468 €/ano

(66.000 € en salario bruto e 21.468 € en seguridade social): 

Alcaldía (Completa. Soldo bruto 28.000 €). Sr. Carlos Ladra.

1ª Tenente de Alcalde (Completa. Soldo bruto 25.000 €). Sr. Iago Varela.

Delegación de Servizos (Parcial 20 h. Soldo bruto 13.000 €). Sra. Eva García * desde abril de 2020 pasou a cobrar asistencias a órganos colexiados.

Seguros (só goberno): 1.000 €

Dietas (só goberno): 3.000 €

Locomoción (só goberno): 2.000 €

Asesoría de comunicación (anterior lexislatura 5000 euros/ano) substituíuse por 1ª Tenente de Alcalde

Asesoría xurídica continúa a de Castrillón por 18.000 €/ano

2. Asistencias concelleiros sen dedicación: 50.000 € (Goberno: 41.000 € entre 4 concelleiras. Oposición sobre 9.000 € entre 5 concelleiros)

Pleno (150 €/concelleir@/xuntanza). Bimensual en meses impares. Vid Comisións na seguinte páxina

3. Grupos políticos: 3.000 euros/ano (a repartir en 200 € por grupo e 200 € por concelleiro)

Grupo Popular: 1000 €/ano

Grupo Socialista: 800 €/ano

Grupo BNG: 600 €/ano

Grupo Mixto: 600 €/ano

Comisión informativa de Asuntos do Pleno (150 €/concelleir@/xuntanza). Bimensual dúas semanas antes do Pleno da Corporación en meses impares

Comisión informativa Especial de Contas, Facenda e Persoal (150 €/concelleir@/xuntanza). Cando a convoque o alcalde

Comisión informativa de Urbanismo, Obras e Servizos (150 €/concelleir@/xuntanza). Cando a convoque o alcalde

Comisión informativa de Servizos Sociais, Igualdade, Sanidade, Cultura, Educación e Deporte (150 €/concelleir@/xuntanza). Cando a convoque o alcalde

Xunta de voceiros (150 €/voceir@/xuntanza)

Xunta de delegados (150 €/delegad@/xuntanza semanal)

Grupo Municipal Popular (698 votos) D. Elena María Arias Martínez, portavoz. Manuel Gonzalez Lopez
Javier Fernandez Brage, Maria Jose Bouza Varela.

Grupo Municipal Socialista (497 votos) D. Carlos Ladra Brage, Alcalde con competencias en Facenda, Sanidade, Seguridade Cidadá, Mocidade, Contratacións y Deporte. 2ª Tenente de Alcalde Dª Concepción Rodriguez Ferreiro responsable de Infraestruturas, Seguridade Viaria, Mantemento e Parques Infantís, Mobilidade e Accesibilidade. Diana Maria Rodriguez Fernandez concellería de Servizos sociais, Educación, Cultura, Asociacionismo e Festexos.

Grupo Municipal do BNG (348 votos) D. Iago Varela Martinez, 1º Tenente de Alcalde e responsable de Concelleiro de Promoción Económica e Turismo (emprego, industria, transporte, polígono industrial, telecomunicacións, comercio, feiras e patrimonio), Urbanismo, Medio Ambiente, Participación Veciñal e Comunicación e Innovación Tecnolóxica. 3ª Tenente de Alcalde Paula Gonzalez Grueiro concellería de Persoal, réxime interno e formación, Muller, igualdade e LGTBI+ e Normalización Lingüística.

Grupo Municipal Mixto

Dª Eva María García Amor (Agrupación Electores de Cabanas, 188 votos) responsable de Servizos (augas, saneamento, residuos, limpezas, desbroces e alumeado), Sostenibilidade e Medio Rural

D. Xosé Manuel Pérez Sardiña (Marea de Cabanas, 156 votos), covoceiro na oposición

Lexislatura 2015-2019

A lexislatura comezou co goberno en minoría do PP de xullo de 2015 (5 votos PP, 5 votos PSOE, 1 voto AEC) ata novembro de 2016 grazas á abstención da Agrupación de Electores de Cabanas, que estaba disposta a formar un cuatripartito. PSOE e BNG negáronse a gobernar dependendo do voto de Somos Cabanas. Agrupación de Electores facilitou o soldo da alcaldía e as Xuntas de Delegados. O PSOE facilitou os primeiros orzamentos.

En decembro de 2016, Partido Popular e Agrupación de Electores de Cabanas asinan un acordo de goberno en coalición que se mantivo ata xuño de 2019.

Total gasto político: 116.800 €/ano

Alcaldía (soldo bruto 30.000 €, 10.000 € seguridade social). 

Seguros (só goberno): 1.000 €

Dietas (só goberno): 3.000 €

Locomoción (só goberno): 2.000 €

Asesoría de comunicación comezou con 16.000 €/ano e coa crítica teimuda da marea local reduciuse ata 5000 €/ano en 2018-2019.

Asesoría xurídica con 19.000 €/ano durante todo o período.

Tres tenencias de alcaldía e cinco delegacións de área sen firma.

2. Asistencias concelleiros sen dedicación: 42.000 € (Goberno: 32.000 € entre 5 concelleiras. Oposición sobre 12.000 € entre 5 concelleiros)

Pleno (100 €/concelleir@/xuntanza). Mensual agás agosto e decembro

3. Grupos políticos: 2.800 euros/ano (a repartir en 200 € por grupo e 200 € por concelleiro)

Grupo Popular: 1200 €/ano

Grupo Socialista: 800 €/ano

Grupo Mixto: 800 €/ano

 

Comisión informativa de Asuntos do Pleno, con funcións de Comisión especial de suxestións e reclamacións (100 €/concelleir@/xuntanza). Mensual agás agosto e decembro

Comisión informativa Especial de Contas, Facenda e Persoal (100 €/concelleir@/xuntanza). Cando haxa asuntos da súa competencia para Pleno

Comisión informativa de Obras, Servizos, Urbanismo e Emprego (100 €/concelleir@/xuntanza). Cando haxa asuntos da súa competencia para Pleno

Xunta de voceiros (100 €/voceir@/xuntanza)

Xunta de delegados (150 €/delegad@/xuntanza)

Grupo Municipal Popular (858 votos)
D. Germán Castrillón Permuy. Alcalde

D. Manuel Gonzalez López, portavoz, 1º tenente de alcalde. Voceiro GMP
Delegación en inspección e xestión en materia de obras, ambiente e relación coas asociacións.

D Javier Fernández Brage, 2ª tenente de alcalde, (en substitución de Ana Rosa Méndez Eiroa)
Delegacións en benestar, igualdade, servizos sociais, sanidade e industria.

Dª Esperanza Gayoso Pereiro, 3ª tenente de alcalde,
Delegación en turismo, cultura, educación, patrimonio cultural, xuventude, festas, feiras e mercados.

D. Julián Seijas Criado, delegación en medio rural e infraestruturas.

Grupo Municipal Mixto (544 votos)
D. Iago Varela Martínez (BNG), covoceiro GMM
Dª Eva María García Amor (Agrupación Electores de Cabanas), covoceiro GMM. Delegación en servizos e parques.
D. Xosé Manuel Pérez Sardiña (PDDdG- Somos Cabanas), covoceiro GMM

Grupo Municipal Socialista (434 votos)
D. Delfín Feal Pereira, voceiro GMS
D. Carlos Ladra Brage
Dª Concepción Rodriguez Ferreiro

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *