Contas do Concello

Orzamentos do Concello

Contas Xerais do Concello

Conta Xeral de 2018. Parte I. Parte II. Aprobada cos votos a favor de 3 membros do PP e 1 de AEC, 4 abstencións do PSOE e concelleira do PP e 2 votos en contra de BNG e Marea local (maio de 2019)

Conta Xeral de 2017. Parte I. Parte II. Aprobada cos votos a favor do PP e AEC, abstencións do PSOE e votos en contra de BNG e Marea local (setembro de 2018)

Conta Xeral de 2016. Aprobada cos votos a favor do PP e AEC, abstencións do PSOE e votos en contra de BNG e Marea local (outubro de 2017)

Conta Xeral de 2015. Aprobada cos votos a favor do PP, abstencións de PSOE-AEC e votos en contra de BNG e Marea local (setembro de 2016).

Conta Xeral de 2014. Aprobada cos votos a favor do PP, abstencións de PSOE-AEC-BNG e votos en contra da Marea local (setembro de 2015).

Anteriores a 2014