Liñas básicas do programa electoral

Eleccións de 2023

Liñas programáticas básicas:

  1. Mantemento e mellora dos servizos públicos básicos: camiños, recollida de lixo, iluminación, saneamento e auga
  2. Manter e ampliar os coidados en atención á infancia (nova escola infantil), adolescencia (Casa da Xuventude) e ás persoas maiores (Centro de Día).
  3. Mellorar os servizos públicos de sanidade (novo centro de saúde e máis persoal) e educación (ampliar a oferta educativa no Concello)
  4. Mellorar a atención ó público, avanzar na transparencia e na participación veciñal
  5. Aprobar o Plan Xeral de Ordenación Municipal e abrir Vilar do Colo a servizos e comercio.
  6. Apoiar empresas locais
  7. Crear obradoiro de emprego, cubrir postos vacantes públicos e mellorar os dereitos laborais do persoal
  8. Promover actividades culturais e deportivas, tamén inclusivas.
  9. Mellorar e manter as instalacións deportivas e culturais, tanto municipais como asociativas, se é necesario coa adquisición de novos terreos
  10. Revitalizar o rural, coidar o medio e impulsar o agroturismo e o turismo diverso

======================================================================

Estas liñas programáticas básicas foron aprobadas en votación aberta o 14 de marzo de 2015 con 32 (94,1%) votos a favor , 1 (2,9%) en contra e 1 (2,9%) branco.

Máis ideas ás liñas programáticas básicas, a participación sempre será aberta

As liñas programáticas básicas que acordou a asemblea cidadá son as seguintes:

1ª Establecer a participación directa e a transparencia

2ª Facer un Plan Xeral e unha obra pública participativos

3ª Promover cultura e lingua

4ª Promover emprego e dereitos laborais

5ª Consolidar dereitos sociais

6ª Priorizar políticas públicas e políticas para as maiorías sociais

7ª Revitalizar agricultura e ambiente

 [Etapa rematada: Presenta ideas a estas liñas básicas ata o 28 de febreiro]

Achega comentarios e ideas ao programa electoral.

* Campos obrigatorios

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.