Propostas

53 propostas ata febreiro de 2018 (33 mocións, 11 emendas e 9 votos particulares)